top

"Pomysł stworzenia robota wyniknął z konkretnej potrzeby. Roboty to narzędzie stosowane w IT już od jakiegoś czasu, nowością jest zastosowanie tego rozwiązania w procesie biznesowym. Jedna z aplikacji była niewydajna w zakresie pobierania z niej informacji. Czynnik ludzki sprawiał, że w ciągu jednego dnia pracy nie udawało się pobrać wszystkich koniecznych danych. Dzięki robotowi, wyeliminowaliśmy ten problem – pracuje on 24 godziny na dobę, a zbieranie dla niego tych danych nie jest żadną trudnością" – mówi Janusz Popielewski, dyrektor Wydziału Informatyki z Urzędu Miasta Bydgoszczy

Projekt dotyczący robotyzacji procesu zarządzania dokumentami za energię elektryczną od sprzedawcy i dystrybutora dla miejskich jednostek został wdrożony w 2021 roku, przez komórki Urzędu Miasta Bydgoszczy: Wydział Informatyki i Zespół ds. Zarządzania Energią. Założeniem wdrożenia robota, jest samodzielne wykonywanie czynności w zakresie dystrybucji i archiwizacji dokumentów za energię elektryczną od sprzedawcy oraz dystrybutora dla jednostek Miasta Bydgoszczy wraz z pozyskaniem danych z tych dokumentów.

Kilka statystyk:

  • Wolumen pobieranych przez robota dokumentów w skali roku to około 20 000 wielostronicowych dokumentów PDF.
  • Średnioroczna liczba dokumentów do pobrania może dochodzić do 20 tysięcy.
  • Realizacja projektu rozpoczęła się w 2020 roku, a prace nad rozbudową trwają - również dzięki projektowi DUET.
  • Proces wdrożenia składa się z 4 etapów.
  • Zastosowanie tego rozwiązania w procesie biznesowym kosztowało 133 tys.zł. Została sfinansowana z budżetu miasta Bydgoszczy.
  • Domyślny okres archiwizacji dokumentów wynosi 5 lat od momentu pobrania.
  • Przygotowanie systemu do działania trwało 1 miesiąc.