top

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC), pozarządowa organizacja non-profit, od 1994 r. współpracuje z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej gospodarki niskoemisyjnej, efektywnego wykorzystania energii i jej odnawialnych źródeł oraz edukacji ekologicznej i ochrony klimatu.

Sieć zrzesza kilkadziesiąt miast i gmin z całej Polski, będących liderami zrównoważonego rozwoju oraz członków wspierających – firmy branżowe. Należy do europejskiej sieci miast „Energy Cities”, mającej siedzibę w Besançon we Francji.

Od 2009 r. działamy jako pierwsza w Polsce Organizacja Wspierająca Porozumienie Burmistrzów aktywnie promując tę europejską inicjatywę i pomagając polskim sygnatariuszom w realizacji ich celów i zobowiązań.

KOMPETENCJE:

  • realizacja partnerskich projektów i działań z zakresu efektywności energetycznej, ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej
  • prowadzenie wymiany doświadczeń promujących innowacyjne technologie i najlepsze rozwiązania
  • współpraca z partnerami z 25 krajów
  • uczestnictwo w ponad 90 projektach krajowych i międzynarodowych
  • organizacja ponad 400 seminariów, szkoleń, podróży studyjnych i konferencji w ramach projektów współfinansowanych z programów międzynarodowych i krajowych
  • współpraca z przedstawicielami samorządów, NGO, instytucji naukowych, finansowych i firm konsultingowych
  • przygotowanie i rozpowszechnianie publikacji dotyczących innowacji w energetyce, ekologii i edukacji