top

W ramach projektu planowany jest szereg wydarzeń, które mają na celu zaangażować miasta i interesariuszy zainteresowanych tematyką systemów zarządzania energią rozbudowę lokalnych systemów. Dzielenie się doświadczeniami ma umożliwić budowanie sieci kontaktów i poszerzanie kompetencji. Część wydarzeń organizowana jest lokalnie, natomiast dwa z nich dzięki zagranicznym wizytom studyjnym w Niemczech są szansą dla samorządów na zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami.