top

Urząd Miasta Bydgoszczy, reprezentowany przez Zespół ds. Zarządzania Energią

Główny profil działalności:

  • prowadzenie działań związanych z polityką energetyczną i polityką ochrony klimatu Miasta;
  • opiniowanie działań związanych z planowaniem, inwestycjami i usługami w zakresie efektywności energetycznej;
  • podejmowanie działań zmierzających do oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej, cieplnej i gazowej w sektorze publicznym Miasta;
  • podejmowanie działań mających na celu zwiększenie udziału energii pochodzących z odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym Miasta;
  • prowadzenie sytemu zmierzającego do monitorowania i zarządzania zużyciem energii;
  • koordynacja opracowania i raportowanie realizacji strategicznych dokumentów związanych ze zobowiązaniami Miasta wynikającymi z potrzeb ochrony klimatu;
  • aplikowanie o środki krajowe i międzynarodowe związane z przedsięwzięciami w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz ochrony klimatu.