top

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

  • udoskonalenie i rozbudowa istniejącego systemu zarządzania energią, baz danych energetycznych i narzędzi zarządzania energią w Bydgoszczy w celu zapewnienia właściwego kierunku przyszłego rozwoju lokalnej polityki energetycznej,
  • poprawa zdolności zarządzania energią w miastach poprzez dostarczanie, testowanie i rozpowszechnianie nowych narzędzi i rozwiązań w tym zakresie,
  • upowszechnienie wiedzy na temat budowania potencjału miast poprzez tworzenie i rozbudowę systemów zarządzania energią,
  • utworzenie przestrzeni do współpracy miast poprzez dedykowane szkolenia i fora lokalne,
  • usprawnienie procesów zarządzania energią i wspieranie transformacji energetycznej.