top

Poprzez szkolenia i fora lokalne projekt będzie wspierał upowszechnianie dobrych rozwiązań, a także stałą współpracę z odpowiednimi interesariuszami. Będzie to wartość dodana dla długofalowych strategii neutralności klimatycznej do 2050 r., które mają być zapisane w prawie krajowym we wszystkich polskich miastach. Wnioski z projektu DUET pomogą innym miastom w poprawie zarządzania energią i wspieraniu transformacji energetycznej. Lokalne fora będą służyć aktywnemu zaangażowaniu sektora prywatnego i pozarządowego w transformację energetyczną.