top

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

  • analiza obecnych dobrych praktyk związanych z systemami zarządzania energią,
  • identyfikacja możliwości rozwoju i poszerzanie kompetencji pracowników urzędu poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach,
  • wymiana doświadczeń pomiędzy Bydgoszczą a wybranymi niemieckimi miastami, w celu znalezienia inspiracji do udoskonalenia systemu zarządzania energią,
  • udoskonalenie narzędzi i systemu zarządzania energią stosowanego w mieście Bydgoszczy,
  • zaktualizowanie SECAP o wdrożone działania oraz zintegrowanie go z innymi lokalnymi dokumentami strategicznymi,
  • przygotowanie wytycznych do rozbudowy systemów zarządzania energią w 5 miastach z bydgoskiego obszaru funkcjonalnego (FUA),
  • szkolenia dla gmin zainteresowanych unowocześnieniem swoich baz danych i procesów zarządzania energią oraz lokalne fora dla interesariuszy, zwiększające ich świadomość energetyczną i angażujące ich w lokalne procesy zarządzania energią.