top

Celem projektu DUET jest rozwój systemów zarządzania energią w miastach poprzez opracowanie, przetestowanie i rozpowszechnianie narzędzi wspieranych przez technologie informacyjno-komunikacyjne. W ramach projektu zostaną przeanalizowane możliwości bardziej efektywnego monitorowania i zarządzania energią w Mieście Bydgoszczy, a następnie udoskonalony zostanie obecnie funkcjonujący system gromadzenia danych energetycznych wprowadzony w 2020 roku. Pozostałe miasta (w szczególności te z Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego) otrzymają wsparcie w tworzeniu własnych systemów zarządzania poprzez udział w procesie testowania najlepszych rozwiązań i budowaniu bazy wiedzy. Zostanie to osiągnięte również dzięki wymianie doświadczeń i rozpowszechnianiu wiedzy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz ekspertami.